వాలు కొబ్బరిచెట్టు

అల్లనల్లన అలవోకగా..

నా బొమ్మకి  పెళ్లి   అనగానే  పిల్లోడు  ఇలా ఉండాలి  అలా  ఉండాలి అని నా మనోదర్పణం లో

కలలు మొదలు పెట్టా!!!బొమ్మేటి  పెళ్లి ఏమిటి అన్పిస్తుందా??? ఆఖరి వరకు చదివి అప్పుడు తెలుస్తుంది...

ఇక కధలోకి  వస్తే ............పెళ్ళికొడుకు వేటలో  నా రిక్వరిమెంట్..........

ఆజానబహుడా??ఏమో ??లోకం కోసం కాక నా బొమ్మ కోసం ఆలోచించేవాడా??ఇలా....ఎన్నో ఏవో

గజిబిజి గందరగోళం..

నా బొమ్మ మాత్రం చదువు లో సరస్వతి ,పనిలో పార్వతి తిండి తినడంలో మాత్రం శుద్ధ దద్దమ్మ అందుకే అమ్మలా

కడుపు చూడాలి ఇంకా చిన్నపిల్ల ఏమిటి ఇది క్వాలిటి డిలిట్ డిలిట్ ...

మనస్సులో  మాట చెప్పదు.,,,మనమే కనిపెట్టాలి,,,అయితే నా బంగారు మనస్సు కనిపెట్టే మనసు ఉన్నవాడై

ఉండాలి......ఎదో కాకి పిల్లకి కాకి ముద్దని నా అపురూపం కానీ,,, అడగనిదే అమ్మయినా పెట్టదు అని అన్నారు కదా

 మన గురించి మనమే కాస్తా చూసుకోవాలి !!!

ఈ మద్యన ఆడపిల్ల వాళ్ళు మరి అతి చెయ్య బట్టే కొత్త కొత్త సిన్నులు ,బడాయిలు వస్తున్నాయి....


అలా అని  ఇలా వదలలేక పోయా ఇక ఏమైనా ఒక గుణగణ పట్టి రాసెయ్యాలి అని మొదలుపెట్టా!!

నిజాయితీ  ఉండి,,,ముంగిలా ఉంటే నో .....కలుపుకోలుతనం గా అలాని పెద్దాచిన్న లేకుండా ఉంటే నో  నో .....

నో ..నో....గౌరవమర్యాదలు ఉండాలి  మరి పెద్దతరహగా కుడా నో.నో నో ...సరదా,సరసం తెలియాలి ,,వెకిలిగా కుదరదే

 కుదరదు ...బాద్యతాయుతం గా ఉండాలి ...

 ****నిజాయితీ+కలుపుకోలుతనం +గౌర్వమర్యడలు+సరదాసరసం+బాద్యతయుతుడు=నా బొమ్మ ****

  ఇక నా వల్ల కాదు ఎలా ఎలా ఎలా లా లా లా లా లా లా లా .....................................????????????????

ఒకే ఒక్క ముక్కలో సకల గుణవంతుడు కావాలి ....................................................................................

#########పెళ్ళైన తరువాత బాధలోనూ,భయంలోను ,కష్టంలోనూ ,కన్నీళ్ళలోను ,కలవరింతలలోను   మేము

ఎవరు గుర్తురాకుండా చూసేవాడు#########

అలా ని నా బుజ్జి తల్లికి మేము గుర్తురాకపోతే ఎలా సుఖంలో ,సంతోషంలో ,పోలమారిన ప్రతిసారి గుర్తు రావాలి..

చాలా స్వార్ధం గా ఉంది కదా !!!అయినా నాకు నచ్చింది...

ఇంతకీ నా బొమ్మ ఎవరో చెప్పలేదు కదా!!!నేను అల్రాడీ ఓ చెల్లితో నానాకష్టాలు పడుతుండగా మా చిన్నన్న కి ఓ


బుజ్జి తమ్ముడు పుట్టాలి అని కోరుకుంటే ..చిన్నాన్న  ఫోన్ పాప అని  .....నా హుషార్ హుషార్ ...ఇష్టం నేను

చూడటానికి వెళ్ళా కాని చూశాక బుల్లి బుల్లి చేతులు చాపి ,మెరిసే చూపుతో ,బోసినవ్వుల నా బొమ్మ ...ఆ రోజు

ఎప్పటికి మర్చిపోలేను...ఇక అప్పుడే ఫిదా అయిపోయా !!ఇక సెలవులు కోసం లేదా పిన్ని కోసం చాలా

ఎదురుచుసేదాన్ని..పిన్ని టైం టైం కి అన్నిపాపకి  చుస్తూ నాకు ఆడుకోవటానికి చాలా ఎక్కువ ఉండేది కాదు

అయినా ,,,చాలా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని....నాకు ఉహ తెలిసాక నేను చుసిన  బుజ్జి పాప మా ఇంట్లో అందుకే ,,నాకు

 ఎప్పటికి చాలా స్పెషల్....... ఇదిగో  ఇక్కడ నా బొమ్మ అపూర్వ...

పెళ్లి  ఈ నెల ఆఖరున నా దీవెన ప్రార్దన అన్ని నా బొమ్మ ఎప్పుడు హాయిగా ఉండాలి..

ప్రేమతో ,
సుమక్క .