వాలు కొబ్బరిచెట్టు

అల్లనల్లన అలవోకగా..

ఈ రోజు వాలుకొబ్బరిచెట్టు పుట్టినరోజు ...
చిన్నప్పుడు పుట్టినరోజు అంటే ఎంతా పండగో చెప్పలేను>> ఆ రోజు ఇంటి దగ్గర అందరితో అక్షింతలు వేయించుకుని ఎన్ని ఏళ్ళు వచ్చాయి అంటే వచ్చిన వయస్సు చెప్పి తెగపొంగిపొయ్యేదాన్ని!!!!తరువాత తరువాత నిండిన వయస్సు చెప్పాలని తెలిసింది!!!!!మా పెద్దోడు నాలానే ఇప్పుడు,చెపితే వినడు ...నాకు ఓ అనుమానం వచ్చింది ఇప్పుడు.>>>>వచ్చిన వయస్సు చెప్పాలా ,నిండిన వయ్యసు చెప్పాలా అని???ఇంతకీ నా వాలుకోబ్బరిచెట్టు వయసు ఎంతా???

నా బ్లాగు నా చిన్నప్రపంచం లొని నా మనసు అలలు తాకుతూ నా కోపాన్ని,నా బాధని,నా సంతోషాన్ని,,నా సరదాల్ని అన్ని తోచినట్లు మీ ముందుకు తెచ్చింది..మీరు ఓపిగ్గా భరించారు.గత ఏడాది అంతా బాగా గడవలేదు ఈ సంవత్సరం..నేను సరిపడా సమయం ఇవ్వలేదు...నిరుడు వారానికి ఒక్క పోస్ట్ వేస్తె ఈ సంవత్సరం నెలకి ఒక్క పోస్ట్ కుడా రాయలేదు..
ఈ ఏడాది పోస్ట్స్ కొన్ని>>>>సంభారపడి రాసుకున్న మొదటిపుట్టినరోజు టపా,,,చిన్ననాటి కధ,,,,కనువిప్పు,,,మా ఎదారితోతలో ఆటలు,,,భాధ తో రాసిన మౌనంగా నేను,,,మా వాడి మొదటి హిట్.....

మంచి చెడులు చెప్పే మిత్రులకి కృతజ్ఞతలు..మునుపటిలా నా బ్లాగ్ రోజుకో కామెంట్ ,వారానికి ఓ పోస్ట్ తో కళకళలాడాలని దీవించండి..ఆరోగ్యకరమైన బ్లాగింగ్ ప్రోత్సహించమని ప్రార్ధిస్తూ...
మీ,


సుభద్ర.